Vores miljøpolitik

Hos Prima Frugt er miljøhensyn en naturlig del af den daglige drift og service.

Vi ved, at vores kunders behov hele tiden ændrer sig, og vores opgave er at forstå og dække disse behov – det er vores krav til os selv. Desuden ønsker vi at mindske forurening, så de naturlige økosystemer ikke bliver ødelagt. Herunder ser vi det også som et fokusområde at beskytte truede dyre- og plantearter, og dermed sikre en højere biodiversitet. Dette indebærer også løbende dialog med leverandører, kunder, myndigheder og andre interessenter om forbedring af miljøforholdene og om forebyggelse af forurening ved vores aktiviteter. Vi vil overholde gældende lovgivning herunder miljø- og arbejdsmiljølovgivningen.

Vi arbejder med miljøhensyn ved at:

  • Optræde som en ansvarlig virksomhed, og herunder som minimum at overholde gældende miljølovgivning samt andre miljørelaterede bestemmelser, som vi har tilsluttet os
  • Arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug, samt løbende forbedre vores miljøindsats
  • Minimere belastning på miljøet fra emballage, herunder genbrug af emballage
  • Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og ydelser
  • Være åbne og informative omkring vores miljøindsats
  • Lægge vægt på miljø kombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb
  • Påvirke og motivere vores leverandører og andre samarbejdspartnere, til at opføre sig miljømæssigt ansvarligt