Dårligt vejr i Spanien

Året er for årstiden i Murcia regionen, Sydspanien, desværre startet med lave dagtemperaturer og meget kolde nætter, enkelte med nattefrost og udsigten viser desværre flere meget kolde nætter. Det får den konsekvens, at i særdeleshed tilvæksten og dermed høstudbyttet på iceberg, broccoli og blomkål påvirkes negativt, med volumen nedgang og deraf følgende prisstigninger. Iceberg vil forventeligt være påvirket de kommende 3-4 uger, hvor der udover generel stor volumen-nedgang, skal forventes udbud i mindre størrelser. Broccoli vil allerede i indeværende uge blive en mangelvare og blomkål må der forventes færre mængder og mindre størrelser over de kommende 2-3 uger.
Vi ser os desværre nødsaget til, som følge af denne udvikling, tilsvarende at hæve vores kundepriser på de berørte produkter indtil markedet normaliseres.
Vi er løbende i tæt dialog med vores producenter og leverandører, hvorved vi får valide og rettidige informationer, således vi kan styre leverancerne igennem, med så få mangelsituationer som muligt.

Vi håber at der er forståelse for denne situation og garanterer, at så snart høst og udbytte er normaliseret, vil priserne blive reguleret ned igen, hvilket forventeligt vil ske afhængigt af produkt, inden for 3-4 uger.

Find Prima Frugts produkter

Se udvalget på Catering Engros' webshop

Køb Prima Frugt