Vores kvalitetspolitik

Prima Frugt betjener en bred portefølje af kunder med vidt forskellige behov, som vi servicerer med udstrakt fleksibilitet. At håndtere fødevarer forpligter. Derfor har vi en kompromisløs tilgang til fødevaresikkerhed, og det er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os. Vi søger gennem målrettet uddannelse af medarbejderne, at øge deres bevidsthed omkring kvalitet i alle dele af værdikæden.

Vi arbejder med kvalitet ved at:

  • Efterleve alle krav til fødevaresikkerhed stillet ved lovgivning, myndigheder og af vores kunder
  • Kvalitetsmedarbejderne allerede ved modtagelse af varerne i terminalen i Ishøj, kontrollere varerne ud fra nogle afgørende parametre, såsom temperatur, mærkning, emballage, friskhed, modenhed, størrelse, fasthed og smag
  • Vi efter varerne er kommet på lager, foretager yderligere kvalitetskontroller på lagerlokationerne
  • Stille krav til vores leverandører om en ansvarlig holdning og adfærd til fødevaresikkerhed – vi indhenter løbende analyse resultater, fra vores leverandører
  • Sikre at alle varer i sortimentet ikke udgør en fødevarerisiko, når de anvendes efter forskrifterne – vi sender løbende varer fra eget lager til analyse.
  • Uddanne og sikre at vores medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed samt gennemføre egenkontrol ud fra vores procedurer
  • Regelmæssigt at evaluere effekten af indsatsen på fødevaresikkerheds- og kvalitetsområdet, herunder at gennemføre intern og ekstern audit af fødevaresikkerhed og kvalitet